Kosuyolu Heart J 2013;16(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2013;16(2):87-92 - doi: 10.5578/kkd.4662
Koroner Arter Ektazisinde Serum Pentraksin-3 Seviyelerinin İncelenmesi

The Relation of Serum Pentraxin-3 Levels with Coronary Artery Ectasia

Mustafa Kurt1, Mehmet Fatih Karakaş1, Eyup Büyükkaya1, Şule Büyükkaya2, Esra Karakaş3,
Sedat Motor4, Adnan Burak Akçay1, Nihat Şen1, Fatih Yalçın1


1 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

2 Department of Cardiology, Hatay Antakya State Hospital, Hatay, Turkey

2 Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hatay, Türkiye

3 Department of Endocrinology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

3 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Hatay, Türkiye

4 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

4 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Coronary artery ectasia is characterized as the dilation of a segment of coronary artery at least 1.5 times the adjacent segment in which inflammation, neurohormonal activity and atherosclerosis are held responsible for the pathogenesis. The association between the coronary artery ectasia and inflammatory markers has been shown, however there is nodata related to Pentraxine 3 (PTX-3).In this study, we investigated the association between serum PTX-3 and high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) levels in patients with coronary artery ectasia.

Patients and Methods: The study population consisted of 66 patients who underwent coronary angiography with the suspicion of coronary artery disease and 32 controls. Patients were divided in two groups as the coronary artery ectasia group (n= 34) and coronary artery disease group (n= 32). PTX-3 and hs-CRP levels were measured.

Results: Serum PTX-3 levels were comparable between coronary artery disease and coronary artery ectasia groups (0.67 ± 0.29 vs. 0.66 ± 0.34, p= 0.63), coronary artery disease and coronary artery ectasia groups had significantly increased PTX-3 levels when compared to the control group (0.67 ± 0.29 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001; 0.66 ± 0.34 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001; respectively). Similarly, hs-CRP levels were comparable in coronary artery disease and coronary artery ectasia groups (1.4 ± 0.7 vs. 1.2 ± 0.5, p= 0.19), coronary artrey disease and coronary artery ectasia groups had significantly increased hs-CRP levels when compared to the control group (1.4 ± 0.7 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001; 1.2 ±  0.5 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001 respectively). The correlation analysis revealed that serum PTX-3 was associated with hs-CRP (Rho= 0.24, p= 0.016).

Conclusion: PTX-3, a novel inflammatory marker, is elevated in patients with coronary artery ectasia and may be promising biomarker in reflecting the inflammatory status in patients with coronary artery ectasia.

Key Words: PTX3 protein; coronary vessels; dilatation, pathologic; inflammation.

Received: 18.12.2012 • Accepted: 25.12.2012

Correspondence

Dr. Mustafa Kurt

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Hatay-Türkiye

e-posta: drmustafakurt@yahoo.com

Koroner Arter Ektazisinde Serum Pentraksin-3 Seviyelerinin İncelenmesi

Koroner Arter Ektazisinde Serum Pentraksin-3 Seviyelerinin İncelenmesi

The Relation of Serum Pentraxin-3 Levels with Coronary Artery Ectasia

Mustafa Kurt1, Mehmet Fatih Karakaş1, Eyup Büyükkaya1, Şule Büyükkaya2, Esra Karakaş3,
Sedat Motor4, Adnan Burak Akçay1, Nihat Şen1, Fatih Yalçın1


1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

1 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

2 Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hatay, Türkiye

2 Department of Cardiology, Hatay Antakya State Hospital, Hatay, Turkey

3 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Hatay, Türkiye

3 Department of Endocrinology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

4 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

4 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

* Bu çalışmanın  özeti, 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (3-7 Ekim 2012, Antalya)'nde sunulmuştur.

ÖZET

Giriş: Koroner arter ektazisi, koroner arterlerin tamamının veya bir bölümünün arterin normal kısmındaki çapına göre 1.5 kat veya daha fazla olmasıyla karakterize durum olup patofizyolojisinde inflamasyon, nörohormonal aktivite ve ateroskleroz sorumlu tutulmaktadır. Koroner arter ektazisiyle inflamatuvar belirteçlerin ilişkisini gösteren çalışmalar mevcuttur, ancak koroner arter ektazisinin yeni tanımlanan bir inflamatuvar belirteç olan pentraksin-3 (PTX-3) ile ilişkisi konusunda yeterli veri yoktur. Bu çalışmamızda koroner arter ektazisi hastalarında serum PTX-3 ve yüksek duyarlı (high sensitive) C-reaktif protein (hs-CRP) seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya anjinal semptomları ve pozitif iskemi bulguları olduğu için koroner anjiyografi yapılan 66 hasta ve 32 kontrol hastası dahil edilmiştir. Hastalar koroner arter hastalığı grubu (n= 32) ve koroner arter ektazisi grubuna ayrılmıştır (n= 34). Serum PTX-3 ve hs-CRP seviyeleri ölçülmüştür.

Bulgular: Koroner arter ektazisi ve koroner arter hastalığı grubunda kontrol grubuna göre hs-CRP seviyesi yüksekti (koroner arter hastalığı ve kontrol hastası grubu için, 1.4 ± 0.7 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001; koroner arter ektazisi ve kontrol hastası grubu için, 1.2 ± 0.5 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001). Koroner arter hastalığı ve koroner arter ektazisi grubunda PTX-3 seviyeleri arasında (0.67 ± 0.29 vs. 0.66 ± 0.34, p= 0.63) belirgin fark olmamasına karşın koroner arter hastalığı (0.67 ± 0.29 vs. 0.32 ± 0.24, p < 0.001) ve koroner arter ektazisi (0.66 ± 0.34 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001) grubundaki hastaların PTX-3 seviyesi kontrol grubuna göre daha yüksekti. Korelasyon analizi sonucu serum PTX-3 ve hs-CRP seviyeleri birbirleriyle ilişkili bulundu (Rho= 0.24, p= 0.016).

Sonuç: Koroner arter ektazisi olan hastalarda yeni bir inflamatuvar belirteç olan PTX-3 yüksek bulunmuştur. Bu durum inflamasyonun koroner arter ektazisi patofizyolojisinde önemli bir role sahip olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: PTX3 protein; koroner damarlar; dilatasyon, patolojik; inflamasyon.

Geliş Tarihi: 18.12.2012 Kabul Tarihi: 25.12.2012

ABSTRACT

Introduction: Coronary artery ectasia is characterized as the dilation of a segment of coronary artery at least 1.5 times the adjacent segment in which inflammation, neurohormonal activity and atherosclerosis are held responsible for the pathogenesis. The association between the coronary artery ectasia and inflammatory markers has been shown, however there is nodata related to Pentraxine 3 (PTX-3).In this study, we investigated the association between serum PTX-3 and high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) levels in patients with coronary artery ectasia.

Patients and Methods: The study population consisted of 66 patients who underwent coronary angiography with the suspicion of coronary artery disease and 32 controls. Patients were divided in two groups as the coronary artery ectasia group (n= 34) and coronary artery disease group (n= 32). PTX-3 and hs-CRP levels were measured.

Results: Serum PTX-3 levels were comparable between coronary artery disease and coronary artery ectasia groups (0.67 ± 0.29 vs. 0.66 ± 0.34, p= 0.63), coronary artery disease and coronary artery ectasia groups had significantly increased PTX-3 levels when compared to the control group (0.67 ± 0.29 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001; 0.66 ± 0.34 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001; respectively). Similarly, hs-CRP levels were comparable in coronary artery disease and coronary artery ectasia groups (1.4 ± 0.7 vs. 1.2 ± 0.5, p= 0.19), coronary artrey disease and coronary artery ectasia groups had significantly increased hs-CRP levels when compared to the control group (1.4 ± 0.7 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001; 1.2 ±  0.5 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001 respectively). The correlation analysis revealed that serum PTX-3 was associated with hs-CRP (Rho= 0.24, p= 0.016).

Conclusion: PTX-3, a novel inflammatory marker, is elevated in patients with coronary artery ectasia and may be promising biomarker in reflecting the inflammatory status in patients with coronary artery ectasia.

Key Words: PTX3 protein; coronary vessels; dilatation, pathologic; inflammation.

Received: 18.12.2012 • Accepted: 25.12.2012

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Mustafa Kurt

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Hatay-Türkiye

e-posta: drmustafakurt@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index